Nyttige link`s til potentielle opfindere

  Patent og Varemærkestyrelsen

DAFO - Opfinderforeningen

Ankenævnet for Patenter & Varemærker

Budde Schou Ostenfeld A/S

Chas Hude A/S - Patent & Varemærkebureau

Heiden A/S - Patents - Trade Marks - Designs

Hofman-Bang A/S

Internationalt Patent-Bureau

Jysk Patent Bureau A/S

Patrade A/S - Patent & Varemærkebureau

Plougmann, Vingtoft & Partners

 

 Nedenstående brochurer er tilgængelige i PDF-format

Patentansøgningsblanket inkl. vejledning

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Sådan skrives en patentansøgning

Vigtige råd når PCT ansøgningen er indleveret

Når du har søgt patent på din opfindelse

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart

En verden af patenter

Patent på software

Oplysning om deponering af biologisk materiale

 

Brugsmodel

Brugsmodelansøgningsblanket inkl. vejledning

Vejledning til brug ved ansøgning om registrering af brugsmodel

Sådan skrives en brugsmodelansøgning

Når du har søgt om brugsmodelbeskyttelse

Fuldmagt/Power of Attorney

Overdragelse/Assignment

Oplysning om deponering af biologisk materiale

 

Varemærker

Varemærkeansøgningsblanket samt klasseliste inkl. vejledning

Gode råd før De søger om registrering af et varemærke

Vejledning til fornyelse af Deres varemærke

Gode råd om Deres varemærke

Vejledning om registrering af varemærker

Når du har søgt om varemærkebeskyttelse

Beskyttelse af forretningskendetegn

Registrering af dit varemærke i andre lande

 

Særlige mærker

Fællesmærkeansøgningsblanket inkl. vejledning

 

Design

Designansøgningsblanket inkl. vejledning

Vejledning til brug ved ansøgning om registrering af design

Vejledning om ansøgning om designbeskyttelse

Når du har søgt om designbeskyttelse

Beskyt dit design

Beskyt dit design - hele EU med en ensøgning

 

Diverse

Beskyttelse af spil og koncepter

Søgning i patentlitteraturen

Quick Guide til PVSonline 

Ejer du din egen viden?